Vážka jasnoskvrnná

patří do čeledi vážkovitých jedinců. V České republice se nejčastěji nachází u stojatých vod – osídluje především rašeliniště, slatiniště a lesní i luční tůně. Její larvy i dospělí jedinci se živí menším vodním hmyzem. Larvy se vyvíjejí přibližně dva roky, a dospělci se pak v přírodě vyskytují od první poloviny května do konce července. Vážka jednoskvrnná je citlivá na kvalitu vody a určitou strukturovanost a členitost břehů (padlé větve vyčnívající z vody).

Příklad lokality výskytu: