Křepelka polní

je malý hrabavý pták z čeledi bažantovitých. Je velmi nenápadně zbarvený. Má světlohnědé tělo s tmavohnědými skvrnami a s bělavými proužky na bocích. Samci mají černý pruh uprostřed hrdla. Hnízdí v otevřené zemědělské krajině s pastvinami. V Česku hnízdí převážně v nižších polohách – na otevřené zemědělské krajině, ale vyskytuje se také na území Krkonoš a Hrubého Jeseníku.
Křepelka polní

Příklad lokality výskytu: