Hnědásek chrastavcový

patří k nejhezčím denním motýlům z čeledi babočkovití., Má zlatohnědou barvu s černým zdobením. Žije na vlhkých až zrašeliněných loukách a pastvinách. Má poměrně velké nároky na lokality, které obývá. K vývoji housenek potřebuje hustý porost jediné živné rostliny čertkusu lučního. Vedle toho však vyžaduje bohatou nabídku nektaronosných rostlin a slunná závětrná místa, kde může probíhat páření. Při sečení luk je potřeba ponechat široké okraje, nejvhodnější je mozaikovité sečení jednou ročně. Nejvíce mu škodí odvodňování a zalesňování krajiny. V České republice se vyskytuje už jen v několika pohraničních částech západních Čech. Patří ke kriticky ohroženým druhům v celé Evropě.

 

Hnědásek chrastavcový

Příklad lokality výskytu: