Chřástal malý

je velký asi jako špaček, s vrchní částí těla tmavě hnědou a řídce skvrnitou. Spodní ocasní krovky a zadní část břicha jsou příčně pruhované. Pro obě pohlaví je charakteristická červená skvrna u zobáku. Dožívá se asi 6 let. V době hnízdění se vyskytuje v mělkých stojatých vodách s hustě vyvinutou bažinnou vegetací. Chřástal je kriticky ohrožený druh a potkat ho v přírodě je velká vzácnost.
Chřástal malý

Příklad lokality výskytu: