Hořeček mnohotvarý

Dvouletá bylina s lodyhou dorůstající do výše 10 až 50 cm. V prvém roce vyrůstá pouze sterilní přízemní růžice. Druhým rokem z růžice roste přímá lodyha. Květní obaly jsou pětičetné modrofialové. Plodem je tobolka. Roste velmi vzácně na krátkostébelných loukách, pastvinách a ve světlých lesních lemech, v pásmu od pahorkatiny až do hor.

 

Příklad lokality výskytu: