Hořec brvitý

je dvouletá až krátce vytrvalá bylina, až 30 cm vysoká, s přímou nevětvenou lodyhou. Květy jsou jednotlivé, modře zbarvené. Roste na suchých i mírně vlhkých trávnících většinou na vápnitých půdách, obvykle ve stupni pahorkatin, v horách jen zřídka. Vykvétá od července do října. U nás je jeho výskyt roztroušený, především se objevuje v Českém a Moravském krasu, Českém středohoří, Bílých Karpatech aj.

Příklad lokality výskytu: