Národní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list zná vítěze

21.06.2016
V sobotu 18. 6. 2016 skončilo v rekreačním areálu nedaleko Vanova u Telče týdenní národní kolo 44. ročníku přírodovědné soutěže Zlatý list. Od pondělí 13. 6. se díky naší soutěži stalo Telčsko lokalitou s největší koncentrací mladých přírodovědců ve věku od 4. do 9. třídy. Ke společnému setkání i zápolení se sem sjeli vítězové ze všech krajských kol.

Na programu týdne bylo především sdílení zážitků a objevování nových poznatků o přírodě v rámci odborných exkurzí. V závěru týdne čekalo na účastníky také trochu zdravé rivality v podobě soutěžní stezky. Na jejím konci zůstal právě jeden vítěz národního kola v každé věkové kategorii. Mezi mladšími (tedy dětmi od 4. do 6. třídy) se jím stalo družstvo Lynx tým ze ZŠ Kunovice (Zlínský kraj). Kategorii starší pak zcela ovládlo družstvo Kaštani, vyslané Gymnáziem Jírovcova v Českých Budějovicích (Jihočeský kraj). Spoluvyhlašovatelem soutěže je MŠMT. Generálním partnerem Zlatého listu je společnost NET4GAS, s. r. o. Soutěž podporují také Lesy České republiky, s. p. Národní kolo podpořil Kraj Vysočina.

A v čem to děti vlastně soutěží? V tříčlenných hlídkách (dvě hlídky tvoří jedno družstvo, výsledky hlídek se sčítají) vyráží na několikakilometrovou trasu, kde je čeká jak poznávání různých přírodnin tak zhruba desítka stanovišť s odborníky na obory botanika, entomologie, ornitologie, obojživelníci, savci a mnoho dalších. Co stanoviště to možnost zisku cenných bodů do celkového hodnocení. Nedílnou a důležitou součástí soutěže je také práce pro přírodu v průběhu roku včetně schopnosti prezentovat a obhájit svoji činnost před odbornou porotou.

„Program národního kola je pro děti koncipován jako odměna za postup z kola krajského. Během tří dnů mají účastníci příležitost navštěvovat odborné programy v oborech podle své volby. Pro vedení exkurzí oslovujeme širokou škálu odborníků jak z univerzitního prostředí (od studentů VŠ až po významné osobnosti přírodovědných oborů) tak z praxe.“ říká Luděk Hrnčíř, ředitel národního kola. A následně dodává „Naším cílem je především děti se zájmem o přírodu propojovat a budovat komunitu, která se bude již brzy setkávat na střední či vysoké škole nebo jednou dokonce spolupracovat na vědeckých projektech.“

Díky tradici, kterou soutěž má, není neobvyklé, že mezi dnešními odborníky jsou bývalí účastníci, kteří přijíždějí předat to, co kdysi dostaly jako děti a také jednoduše zažít příjemnou atmosféru na „Zlaťáku“. Drtivá většina programu národního kola je praktická a probíhá přímo v přírodě. Zakládáme si na tom, aby děti měly možnost se osobně setkávat s odborníky na různé přírodovědné obory a poznaly je jako obyčejné lidi z „masa a kostí“, se kterými se mohou normálně bavit o všem, co je v přírodě zajímá. Nechceme, aby to pro ně byly nějaké nedostižné osoby z různých institucí, které jsou jim velmi vzdálené.

„Partnerství přírodovědných soutěží je již čtvrtým rokem neodmyslitelnou součástí našeho programu NET4GAS Blíž přírodě, jelikož pomáhají vést děti a mládež k pozitivnímu vztahu k přírodě a její ochraně, a to je zejména v dnešní době velmi cenné,“ doplňuje Zuzana Kučerová z NET4GAS.

Tisková zpráva ke stažení

Podpora ekologických soutěží ČSOP v sekci O projektu

Národní kolo přírodovědné soutěže Zlatý list zná vítěze