Soutěže ČSOP opět přilákají více než 5 000 žáků ZŠ a studentů SŠ

03.09.2018
Se začátkem školního roku se opět rozbíhají přírodovědné soutěže Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Středoškolská Ekologická olympiáda (24. ročník) prověří dovednosti pěti stovek studentů. Zlatý list (47. ročník), který je určený základním školám, přivítá dokonce čtyři a půl tisíce žáků. Obě soutěže mají své zastoupení ve všech krajích České republiky, přičemž z krajských kol postupují ti nejlepší do kol národních, kde se rozhodne o vítězích aktuálního ročníku.

„Zlatý list a Ekologická olympiáda si kladou vyšší cíle než určit toho nejlepšího.“ říká ředitelka Sdružení mladých ochránců přírody (SMOP) ČSOP Lenka Žaitliková, a pokračuje „Máme zájem především motivovat děti ke studiu přírody a případně v budoucnu přírodovědných oborů vysokých škol, vytvářet příležitosti k setkávání s dalšími podobnými nadšenci a podněcovat zájem o studium přírody v souvislostech.“ I přesto, že celostátně je soutěž koordinována zaměstnanci kanceláře SMOP ČSOP, většina organizace leží na dobrovolnících, kterých se v rámci ročníku vystřídá v jednotlivých krajích několik stovek.

Ačkoliv číslovky na začátku ročníků již dávno opravňují organizátory mluvit o soutěžích jako o tradičních, jdou obě akce spíše včele aktuálních vzdělávacích trendů. Méně důležité jsou akademické znalosti, naopak vysoký důraz je kladen na aplikaci znalostí při řešení reálných situací (v případě středoškoláků) nebo minimálně na pochopení souvislostí (u žáků ZŠ). Podstatnou roli hraje také týmovost obou soutěží. V Ekologické olympiádě zápolí tříčlenné týmy, v případě Zlatého listu šestičlenné.

Soutěž je otevřená a není nic jednoduššího než se přidat. Jediným omezením je kapacita jednotlivých kol. Seznam koordinátorů krajských kol je k dispozici na stránkách soutěží www.ekolympiada.czwww.zlatylist.cz. Do některých krajských kol lze vstoupit přímo, do jiných je nezbytné projít ještě sítem kol základních. Týmy může vytvořit buď škola, nebo jakákoli jiná organizace pracující s dětmi (DDM, oddíly mládežnických organizací apod.).

Spoluvyhlašovatelem soutěží je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy, které soutěž také finančně podporuje. Již neodmyslitelně jsou soutěže ČSOP spojeny s jejich generálním partnerem, společností NET4GAS, s.r.o. Neméně důležitá je také podpora Lesů České republiky, s. p.

Více informací o programu NET4GAS Blíž přírodě najdete na www.blizprirode.cz.

Tisková zpráva ke stažení

Soutěže ČSOP opět přilákají více než 5 000 žáků ZŠ a studentů SŠ