Soutěže ČSOP opět přilákají více než 4 500 žáků ZŠ a studentů SŠ

02.09.2019
S příchodem nového školního roku se rozbíhají i další ročníky přírodovědných soutěží Českého svazu ochránců přírody. V rámci 25. ročníku Ekologické olympiády poměří své znalosti přes 500 studentů středních škol, ve 48. ročníku soutěže Zlatý list se utká více než čtyři tisíce dětí ze základních škol. Krajská kola obou soutěží proběhnou ve všech krajích ČR. Nejlepší týmy ze všech krajů potom postoupí do národních kol, ze kterých vzejdou celostátní vítězové.

„Obě naše soutěže mají ve skutečnosti jiný cíl, než najít ty tři nejlepší týmy mladých přírodovědců,“ říká koordinátorka soutěží, Anna Kučerová ze Sdružení mladých ochránců přírody ČSOP. „Tím nejdůležitějším cílem, kterého chceme prostřednictvím organizace soutěží dosáhnout, je motivace dětí k zájmu o přírodu a okolní svět, v nejlepším případě i k budoucímu studiu přírodovědných oborů na univerzitách. Účast v soutěži přináší možnost setkání s podobně zaměřenými vrstevníky a umožňuje trávit společně čas poznáváním přírody a učením se o ní v širších souvislostech a na vlastní kůži.“.

Ačkoliv jsou soutěže celostátně koordinovány zaměstnanci kanceláře SMOP ČSOP, většina organizace a samotné realizace je v rukou stovek dobrovolníků z jednotlivých krajů. Nezřídka se stává, že jsou jejich řady doplňovány právě odrostlými soutěžícími z minulých ročníků, kteří se nadšeně podílí na realizaci.

I když tradice Ekologické olympiády letos slaví 25 let a Zlatý list se kvapem blíží k půlstoleté existenci, je třeba zmínit, že se jedná o aktivity držící se v čele moderního vzdělávání. Akademické znalosti jsou tu sice k užitku, mnohem větší důraz je však kladen na schopnost jejich aplikace při řešení reálných environmentálních problémů (u Ekologické olympiády) a na pochopení souvislostí a zákonitostí (v případě Zlatého listu). Důležitou součástí obou soutěží je také týmový duch – v případě EO proti sobě stojí tříčlenné týmy, u ZL jsou to týmy šestičlenné. 
Pokud Vás soutěž zaujala, není nic jednoduššího, než se k nám přidat. Jediným možným omezením je kapacita jednotlivých postupových kol. Seznam koordinátorů krajských kol je k dispozici na webových stránkách jednotlivých soutěží, www.ekolympiada.czwww.zlatylist.cz. Do některých krajských kol se stačí přímo přihlásit, do jiných je potřeba postoupit z místních základních kol. Soutěžní tým můžou tvořit žáci reprezentující jednu školu, nebo jakoukoli další organizaci pracující s dětmi a mládeží (DDM, oddíl mládežnické organizace apod.)

Spoluvyhlašovatelem soutěží je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, které soutěž také finančně podporuje. Obě soutěže ČSOP jsou neodmyslitelně spojeny s jejich generálním partnerem, společností NET4GAS, s.r.o. Za podporu děkujeme rovněž Státnímu fondu životního prostředí a Ministerstvu životního prostředí.

Tisková zpráva ke stažení

Soutěže ČSOP opět přilákají více než 4 500 žáků ZŠ a studentů SŠ