Program NET4GAS Blíž přírodě získal ocenění VIA BONA

06.10.2015
Dne 6. 10. 2015 převzal jménem společnosti NET4GAS jednatel Radek Benčík Cenu VIA BONA pro velkou firmu za program NET4GAS Blíž přírodě. Na ocenění společnost nominoval Český svaz ochránců přírody, jemuž je NET4GAS generálním partnerem již od roku 2007.

VIA BONA je prestižní veřejné ocenění jednotlivců i společností za jejich dobročinné úsilí v ČR. Každoročně vyzdvihuje následováníhodné příklady dárcovství. Letos se cena předávala už po osmnácté.

Díky programu Blíž přírodě se podařilo od roku 2007 přiblížit veřejnosti již více než 70 přírodních lokalit, o které se ochránci přírody dlouhodobě starají. Cílem programu je veřejnost do přírody nejen přilákat, ale i vzbudit v ní zájem o její ochranu a posílit úctu k ní. Společnost NET4GAS tak přispívá k budování naučných stezek, pozorovatelen, vyhlídek, povalových chodníčků nebo hracích prvků, značení významných stromů a dalších cenných míst naší přírody, vydávání letáků apod. Často se jedná o místa s výskytem vzácných či ohrožených druhů flóry a fauny. Podporuje také environmentální výchovu dětí a mládeže a záchranné stanice pro zraněné volně žijící živočichy.

„Lidé často berou naši přírodu za něco samozřejmého. Netuší ale, že za posledních 60 let jsme v ČR přišli o 4000 km2 přírody, což je území o rozloze šesti Národních parků Šumava. O tématu dobrovolné ochrany přírody je stále málo slyšet. Přitom se na 7500 dobrovolníků přes 35 let stará o 3000 hektarů přírody a pečuje o druhovou rozmanitost zvířat i rostlin v ČR.  Bez finanční podpory NET4GAS by práce dobrovolníků nebyla v takovém měřítku možná,“ vzkazuje Lucie Matulová, vedoucí projektu Blíž přírodě za ČSOP. „Nikoli ploty a zákazy, ale poznání vzácných míst, jejich přijetí za svá, za něco, čím se můžeme pochlubit, jsou nejlepší cestou k jejich ochraně,“ dodává. Více o programu NET4GAS Blíž přírodě najdete na www.blizprirode.cz.

Nadace VIA pod záštitou Velvyslanectví Spojených států amerických letos udělila Cenu VIA BONA za filantropii v osmi kategoriích. Více informací najdete na www.cenaviabona.cz.

Tisková zpráva ke stažení

Foto: Ocenění VIA BONA 2015. Zleva: Libor Ambrozek, předseda ČSOP, a Radek Benčík, jednatel NET4GAS (autor: Klára Žitňanská)

Program NET4GAS Blíž přírodě získal ocenění VIA BONA