Liberecký lesík Opičák má obnovenou pozorovatelnu a návštěvnické prvky

09.05.2022
Na konci dubna byla veřejnosti představena nově zrekonstruovaná návštěvnická infrastruktura v lese nazývaném Opičák (VKP Lesík u letiště), nacházejícím se na západním okraji města Liberec. Tento místními obyvateli oblíbený kousek přírody byl v roce 2006 a 2009 vykoupen v rámci kampaně Místo pro přírodu do vlastnictví Českého svazu ochránců přírody a později doplněn pozorovatelnou a dalšími návštěvnickými prvky v rámci kampaně NET4GAS Blíž přírodě.

Lesík zvaný Opičák vznikl v prostoru bývalé cihelny, která zanikla v první polovině 20. století. Jak areál zarůstal, prošel proměnou v divoký les s množstvím tůní zásobených dešťovou vodou a stal se tak útočištěm pro mnoho zajímavých druhů organismů. Lokalita se nachází u libereckého letiště, z druhé strany v blízkosti komerční zóny Liberec Sever, a byla tak v minulosti v ohrožení útlaku ze strany developerů. Český svaz ochránců přírody se snaží díky výkupům podobných cenných pozemků zachovat kousek přírody i v takto nepřívětivých místech. O lokalitu Opičáku se dlouhodobě stará základní organizace ČSOP Armillaria Liberec.

Návštěvník v lese narazí na stromy různého stáří a různých tvarů. Díky bizarně pokrouceným stromům dostal tento lesík pravděpodobně také své jméno Opičák. Rostou zde například osiky, duby, buky, javory, břízy či topoly a střemchy a díky bažinatému podkladu se jedná téměř o lužní les. Les je hojně využíván jako úkryt pro ptáky, hnízdí zde například zvonek zelený nebo silně ohrožená žluva hajní. Tlející kmeny hostí různé druhy hub, mezi významnější patří třeba krasočíška žlutá, mozkovka rosolovitá, pavučinec olšový, houževnatec vějířovitý, štítovka stinná či řasnatka síromléčná, ale i korálovec bukový nebo ohňovec rakouský. Vlhký les je také výborné stanoviště pro husté mechové patro, v tůních se nacházejí různé druhy obojživelníků. V Opičáku byly objeveny i dva druhy orchidejí - bradáček vejčitý a kruštík širolistý.

Hlavní brána do Opičáku se nachází pouhých 150 metrů od zastávky liberecké MHD Ostašovská. Návštěvník si může asi čtyřhektarový lesík projít po vyšlapaných cestičkách, v centrální části pak nalezne obnovenou pozorovatelnu, která slouží jako místo k pozorování ptáků nebo třeba i jako meditační místo. U pozorovatelny se nachází nové dubové lavičky. Dvě informační tabule obsahují zajímavosti vztahující se k Opičáku. Bližší informace o Opičáku je možné najít i na webových stránkách www.mistoproprirodu.cz v sekci Zachráněné lokality.

Zbudování a následná rekonstrukce návštěvnických prvků Opičáku byly finančně podpořeny generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody, společností NET4GAS v rámci programu Blíž přírodě, společně s městem Liberec a společností RP Severka. Již šestnáctým rokem společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice.

Liberecký lesík Opičák má obnovenou pozorovatelnu a návštěvnické prvky