Boršovské louky u Kyjova se otevírají veřejnosti

16.06.2022
Boršovské louky představují zachovalý biotop aluviálních luk nacházející se vedle řeky Kyjovky u Boršova, části města Kyjova. Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Kyjov se o lokalitu stará již devět let a kromě kvalitní péče o louky se snaží také o její zpřístupnění široké veřejnosti. Letos se podařilo místo doplnit o návštěvnické prvky v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě.

Kromě významného biotopu nivních luk, které představují ostrůvek biodiverzity v intenzivně zemědělsky využívané krajině, se na místě Malých a Hrubých luk u řeky Kyjovky nachází také ovocný sad s vysokokmennými jabloněmi a hrušněmi. V blízkém okolí se podobně bohatá louka nedochovala, všechny travní porosty byly rozorány. Místo je tak útočištěm bezobratlých živočichů, obojživelníků i ptáků. Při floristickém průzkumu bylo na území Boršovských luk nalezeno také přes 120 druhů rostlin.

Stromové patro je složeno z pestré směsi dřevin, od lužní vegetace s olší lepkavou a vrbou bílou po ovocné stromy, především jabloně, ale i ořešáky, švestky či třešně. Bohaté je i keřové patro s hlohem obecným, ptačím zobem obecným, svídou krvavou a dalšími keři, které slouží jako dobrý úkryt pro ptáky. Bylinnou vegetaci pak tvoří ovsíkové louky, které se zachovaly v pravidelně kosených částech. Na loukách nalezneme například pcháč sivý, vikev ptačí či pampelišku podzimní. V posledních letech zde najdeme i druhy, jako je kopretina bílá, kohoutek luční nebo bukvice lékařská. Na lokalitě žije také několik set druhů motýlů, mezi známější můžeme zařadit některé druhy baboček, např. babočka kopřivová či babočka bílé C, která má své jméno napsáno na rubu zadních křídel. Vyskytuje se tu třeba noční motýl drsnokřídlec hrušňový, jehož samečky můžeme pozorovat i mezi padajícími vločkami. Na lokalitě se nachází také zákoutí s tůní, která je vhodným stanovištěm pro místní obojživelníky.

Boršovskými loukami nově prochází naučná stezka, doplněná o tři informační tabule upozorňující na místní přírodní i historické zajímavosti, a také na ptačí obyvatele. U této tabule se nachází velké besídkové krmítko a možnost posezení. Na stezce jsou i další odpočinková stanoviště s lavičkami či stoly, u jedné zastávky najdeme opravený totem. Areál slouží jako zázemí například pro příměstské tábory nebo ostatní vzdělávací aktivity. Vstup do areálu se nachází na odbočce z ulice Za Humny (49.0294069N, 17.1238253E), území je dostupné také na kole po cyklostezce Kyjov – Bohuslavice – Mouchnice. Celý vycházkový okruh je dlouhý 850 m a vhodný je i pro návštěvníky s kočárky.

Naučná stezka vznikla za finanční podpory generálního partnera Českého svazu ochránců přírody, společnosti NET4GAS. Jedná se o sedmou lokalitu otevřenou v rámci programu Blíž přírodě v Jihomoravském kraji.  Společnost NET4GAS podporuje projekty v oblasti ochrany přírody po celé České republice již šestnáctým rokem.

 

 

Boršovské louky u Kyjova se otevírají veřejnosti