70. přírodní lokalita Choryňská stráž otevřena

25.07.2015
Český svaz ochránců přírody (ČSOP) a jeho generální partner, společnost NET4GAS, v rámci programu Blíž přírodě společně zpřístupnily veřejnosti již sedmdesátou cennou přírodní lokalitu – Choryňskou stráž na Vsetínsku, kde byla vybudována naučná stezka s ptačí pozorovatelnou. Ve Zlínském kraji se navíc jedná již o lokalitu desátou.

Choryňská stráž o rozloze 8 ha byla vyhlášena přírodní památkou v roce 1999. Na jižním a jihovýchodním svahu s extenzivním, zejména třešňovým sadem jsou dochované květnaté louky, které spolu s dubovým lesíkem a habřinami hostí mnoho druhů teplomilných rostlin a hmyzu. Najdeme tu tři druhy orchidejí, zárazy i obvyklejší druhy s exotickými názvy: rozrazil ožankový, árón východní a  smldník jelení. Starý třešňový sad je zase vhodným biotopem pro jednoho z našich nejpěknějších brouků  - krasce třešňového.

Tříkilometrová trasa stezky zavede návštěvníky až k řece Juhyni a Bečvě, kde mohou nepozorovaně ze zbudované pozorovatelny sledovat život ptáků a dalších živočichů jako např. ledňáčků, vyder a bobrů. Další zajímavostí, se kterou stezka seznamuje, je obnažený skalní podklad druhohorního a třetihorního stáří s hodnotnými paleontologickými a geologickými nálezy, který odkryla povodeň v roce 1997.

„Chápeme ochranu přírody nejen jako plnění zákonných požadavků, ale především jako otázku společenské odpovědnosti. Z tohoto principu vychází jak naše zodpovědné podnikání, tak i dlouhodobá strategie firemní filantropie realizovaná od roku 2007 v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. ČSOP je od začátku naším odborným garantem a sedmdesátka cenných přírodních lokalit s návštěvností desítek tisíc návštěvníků ročně nás opravdu těší,“ řekla Zuzana Kučerová z NET4GAS.

„Program NET4GAS Blíž přírodě je ukázkou jedinečné podpory umožňující ČSOP systematickou a dlouhodobou práci na přibližování přírodních hodnot naší krajiny veřejnosti. Poučnou i zábavnou formou se návštěvníci dozvědí, co je na zdejší přírodě tak zajímavého, že si zaslouží jejich pozornost, naši péči a společnou úctu,“ sdělil Libor Ambrozek, předseda ČSOP.

Tisková zpráva ke stažení

70. přírodní lokalita Choryňská stráž otevřena