Prameniště Červená studánka – historický zdroj vody pro Lednici – se zpřístupňuje veřejnosti

09.11.2022
Za účasti veřejnosti  byl slavnostně představen projekt zpřístupnění historického prameniště Červená studánka, které v minulosti sloužilo jako zdroj vody pro město Lednice. V rámci projektu, který realizoval Český svaz ochránců přírody Lednice, proběhlo také ošetření břehových porostů blízkého vodního toku.

Prameniště Červená studánka, ležící asi 2,5 km západně od obce Lednice, sloužilo od konce 19. století jako zdroj pitné vody právě pro Lednici. Z jímky, kterou chrání drobná budova z červených cihel, vedl zhruba šest kilometrů dlouhý vodovod až do centra města. Na pozoruhodnou stavbu se rozhodla místní obyvatele i kolemjdoucí turisty upozornit základní organizace Českého svazu ochránců přírody Lednice a u Červené studánky zpřístupnila schodiště vedoucí od nedaleké cyklostezky. K budově umístila informační panel s historickými souvislostmi o celé stavbě.

„Voda se stává jedním z kritických elementů naší doby. Klimatické změny způsobují, že nedostatek vody sužuje i místa v naší republice, která dříve se suchem bojovat nemusela, a proto nám jako Českému svazu ochránců přírody Lednice přišlo vhodné poukázat na to, jak zásobování vodou řešili naši předci. Chceme, aby Červená studánka sloužila jako odpočinkové ale i informativní místo pro místní obyvatele a třeba i cyklisty, kteří využívají zdejší cyklostezku“, říká Vlastimil Sajfrt, autor projektu a člen Českého svazu ochránců přírody Lednice.

Kromě zpřístupnění Červené studánky provedl spolek v rámci projektu také ošetření břehových porostů u vodního toku vedoucího od historického prameniště k potoku Včelínek. Tyto porosty jsou tvořeny více než 40 let starými dožívajícími topoly, vrbami a v podrostu bezem černým. U části topolů proběhl ořez na torzo. Podle zkušeností spolku následně tato torza obrazí a topoly bude možné pěstovat tzv. na hlavu. Jedná se o způsob péče o dřeviny, který hojně využívali naši předci. Více o hlavatých topolech se návštěvníci dozví na informačních tabulích, které spolek instaloval u cyklostezky. Z části hmoty, která zbyla z výřezu topolů byly vybudovány tzv. ptáčníky, které slouží jako úkryty pro ptáky, část pak byla ponechána na místě k samovolnému rozpadu. Toho využívají některé druhy hmyzu pro svůj vývoj.

Nejsnáze se návštěvník dostane k Červené studánce (48.7894264N, 16.7490769E) na kole, a to po Lednické cyklostezce vedoucí od Nejdku do obce Hlohovec. Pěší přístup od nejbližšího kapacitního parkoviště je cca 1,2 km. Kromě zajímavých informací o historickém prameništi a hlavatých topolech může návštěvník využít místo Červené studánky k odpočinku. V rámci projektu byla na místě instalována také lavička.

Český svaz ochránců přírody Lednice působí v oblasti dlouhodobě. Organizace je zároveň pozemkovým spolkem a kromě péče o okolí Červené studánky, které pravidelně seče a stará se o hlavaté vrby, se věnuje péči o další lokality v okolí.

Prameniště Červená studánka – historický zdroj vody pro Lednici – se zpřístupňuje veřejnosti