Nezapomenutelná příroda a málem zapomenutá historie na naučné stezce

31.10.2022
Český svaz ochránců přírody Pantoflíček v blízkosti obce Slavkov na Uherskobrodsku otevřel novou naučnou stezku nazvanou Kronika slavkovské krajiny. Ta návštěvníkům představuje přírodní bohatství zdejší krajiny, ale významným dílem také partyzánský odboj, díky kterému obec proslula v závěru II. světové války.

Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny vede po pětikilometrové okružní trase z obce Slavkov podél přilehlých polí a luk až do blízkosti Slavkovského háje coby někdejšího útočiště partyzánů. Následně pak míří zpět k obci. Na naučné stezce jsou instalovány informační tabule, orientační infokůly a také odpočívadlo s výhledem do krajiny. Tyto interpretační prvky jsou pomocí QR kódů propojeny s webovou platformou stezky, na které jsou umístěny detailnější informace k prezentovaným tématům. A jaká témata stezka představuje? Tak, především je to zdejší krajina, po staletí formovaná lidskou činností. Bez působení zdejších obyvatel by se bělokarpatské louky nestaly jedněmi z nejbohatších ekosystémů světa! Velký prostor naučná stezka věnuje historii zdejší krajiny. Především pak působení partyzánů na konci války právě obec Slavkov a její okolí proslavilo:

„Po sametové revoluci se tématika partyzánského hnutí začala vytrácet z veřejného povědomí. Předešlý režim ji propagandisticky zneužíval, a tak se toto téma přestalo těšit zájmu lidí i médií. Příběhy našich občanů, kteří se přímo či nepřímo podíleli na protinacistickém odboji, přitom svědčí o jejich odvaze i důvtipu. I to je jeden z důvodů, proč jsme se snažili o vytvoření naučné stezky. Vždyť právě v okolí Slavkova působilo snad nejvíc partyzánů v celém podhůří Bílých Karpat!“, říká starosta obce Slavkov Libor Švardala.

„Naučná stezka Kronika slavkovské krajiny je již dvanáctou lokalitou představenou veřejnosti v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě v Zlínském kraji. Celkově v rámci tohoto programu naše společnost podpořila vybudování naučných stezek, zvířecích pozorovatelen a odpočívadel pro turisty již na 114 přírodně zajímavých místech České republiky“, uvedl Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS. 

„Český svaz ochránců přírody se snaží chránit přírodní, ale velmi často i kulturní a historické dědictví především prostřednictvím svých základních organizací. Základní organizace ČSOP Pantoflíček ze Slavkova je jednou z více jak 300 našich organizací. Její činnost je pro nás neocenitelná – prakticky pečují o orchidejové lokality, vysazují stromy, pečují o studánku, uklízejí černé skládky v programu Ukliďme svět a osvětově působí na veřejnost a děti především“, uzavírá výkonný místopředseda Českého svazu ochránců přírody Karel Kříž, který se otevření naučné stezky Kronika slavkovské krajiny rovněž zúčastnil.

 


Nezapomenutelná příroda a málem zapomenutá historie na naučné stezce