Naučná stezka Bludovská stráň nově

23.10.2023
Naučná stezka Bludovská stráň na Šumpersku je ve zbrusu novém kabátu. Obnovená naučná stezka, kterou vytvořil i rekonstruoval Český svaz ochránců přírody Bludov v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě, byla slavnostně otevřena 21. října.

Bludovská stráň se říká téměř tři kilometry dlouhému zalesněnému srázu na okraji nivy říčky Desné jihovýchodně od Bludova na Šumpersku. Jde o plochu, která pravděpodobně nikdy v minulosti nebyla odlesněna, jak dosvědčují staré mapy. Dodnes se zde nachází přírodě blízký listnatý les s bohatým bylinným podrostem. Pro svoji přírodní hodnotu byla stráň roku 1995 registrována jako významný krajinný prvek.

Naučnou stezku, pojmenovanou právě po Bludovské stráni, vytvořila místní organizace Českého svazu ochránců přírody roku 2008. Za těch uplynulých 15 let se však na řadě tabulí podepsal zub času a v některých případech bohužel i ruka vandalů. Proto byla naučná stezka v letošním roce kompletně rekonstruována. Rekonstrukce nespočívala pouze v obnově tabulí, některé dostaly i nový obsah (v době, kdy stezka vznikala, mimo jiné na Brusné ještě nestála rozhledna) a všechny nový design. 

Naučná stezka je značena žlutým turistickým značením a je dlouhá necelých 5 km. Na okruhu naleznete 9 zastavení, jedno pak trochu bokem u vstupu do zámeckého parku. Tři z těchto zastavení jsou „úvodní“, tedy s mapou a základními informacemi o stezce, na dalších sedmi návštěvník nalezne řadu zajímavostí o zdejší přírodě (květena, živočichové, geologie…) i dalších pozoruhodnostech (rozhledna, lidová architektura v Bludově), bohatě doplněných krásnými fotografiemi. Krom vlastní Bludovské stráně provede naučná stezka zájemce i lesoparkem Gryngle, nově vysázenými alejemi i místy s krásnými výhledy na Šumpersko a nedaleké hřebeny Hrubého Jeseníku.
Naučná stezka Bludovská stráň nově