Hájecké putování – nová naučná stezka v Praze

25.10.2023
V okrajových částech Prahy je řada oblastí, kde nepoznáte, že jste na území hlavního města. Malebná údolí potoků, zemědělská krajina s mezemi a solitérními stromy, malé vesničky. Přesně takové je okolí Hájku u Uhříněvsi na východním okraji Prahy, kam Vás zavede nejnovější naučná stezka, vybudovaná Českým svazem ochránců přírody (ČSOP) v rámci programu NET4GAS Blíž přírodě. Dnes byla slavnostně předána veřejnosti.

Na naučné stezce Hájecké putování naleznete šest zastavení s mnoha zajímavými informacemi o zdejší krajině i o ochraně přírody obecně. Díky spolupráci se žáky uhříněveské školy Bratří Jandusů vznikly kresbičky nadpřirozených bytostí, které přiblíží místní krajinu, přírodu a historii i dětem. Nejde ale jen o to, něco se dozvědět, ale i něco prožít… Proto jsou jednotlivá zastavení interaktivní. Hříčky, hry a úkoly jsou navrženy tak, aby je s pomocí dospělých mohly používat i předškolní děti.

Úvodní tabule nesoucí dvě mapky – současnou se zakreslením trasy a historickou z roku 1783 – se věnuje historií Hájku. Další zastavení se nachází na loučce v bezprostřední blízkosti říčky Rokytky. Zabývá se fenoménem komunikačních sítí (biokoridorů) v přírodě, jejichž typickým představitelem právě říční údolí jsou. Tabule má dvě strany: jedna je především popisná, druhá přiblíží zákulisí zvířecího putování formou drobné hříčky a hádanek i těm nejmenším. Za loučkou stezka překonává Rokytku po betonové lávce – jediném místě na trase, které umožňuje vodní tok překročit suchou nohou. Zahýbá vlevo podél podmáčených luk a pastviny, prosmýkne se lesíkem a vystupuje do otevřené polní krajiny. Na rozcestí vás herní stůl seznámí s dravci, které lze zahlédnout na zdejší obloze, a naučí vás poznat je podle siluet. Polovina další – otočné – tabule, umístěné na odpočívadle U Tří kaštanů, je věnována mezím a remízkům. Trojice stromů, z nichž dva jsou staré více než sto let, tvoří nápadnou dominantu okolí, proto se druhá polovina prvku zabývá právě jimi. Později se trasa stezky noří do spleti pokroucených kmenů ovocných stromů a keřů, která místy působí až fantaskním dojmem. Příběh stromového labyrintu odkrývá tabule, umístěná přímo u jeho vstupu. Poslední tabuli stezky naleznete poblíž valu raně přemyslovského hradiště. Obrázek vám umožní nahlédnout do života na hradišti a zlomyslný skřítek plivník vyzkouší váš postřeh. Pak už zbývá jen vrátit se do Hájku - přejít pole, sejít lesním porostem zpět k Rokytce a vpravo až ke známé betonové lávce.

Stezka tvoří okruh o délce zhruba 3,5 kilometru. Oficiální začátek je na návsi v Hájku (možno přijet autobusem MHD č. 229 či 366 od stanice metra Depo Hostivař). Trasu lze však ale pojmout i jako odbočku (zacházku) z červeně značené turistické trasy, vedoucí z Uhříněvsi přes Královice a Koloděje do Klánovického lesa, s níž je část trasy stezky souběžná.

Informační tabule v terénu v blízké době doplní speciální nástavba – připravovaná virtuální hra, kterou zájemci budou moci spustit pomocí QR kódu na webu geofun.cz.

Naučnou stezku realizovala základní organizace ČSOP Koniklec ve spolupráci se společností NET4GAS, generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody. Na tvorbě se podílela též městská část Praha 22 a občané Hájku u Uhříněvsi.

Hájecké putování – nová naučná stezka v Praze