OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY V OSTRAVĚ

02.11.2009
Český svaz ochránců přírody v rámci projektu obnovy naučné stezky znovu zpřístupňuje cennou lokalitu „Rezavka“ v ostravské aglomeraci. Ta si díky vyhlášení přírodní rezervací (PR) v roce 1998 zachovala komplex velmi vzácných lesních, lučních a vodních biotopů.

Nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy ohrožených živočichů a rostlin se zde vyskytují. V severozápadní části rezervace u Vrbenského rybníka byla navíc nově instalována Ptačí pozorovatelna nejen pro environmentální výchovů žáků, ale i pro širokou veřejnost. 

Projekt byl realizován ve spolupráci s NET4GAS, generálním partnerem ČSOP v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ a za podpory dotačního programu KÚ MSK na podporu aktivit v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje.

Návštěvníci se mohou dne 14. 11. 2009 přesvědčit, že PR Rezavka, i přesto že je sevřena dopravní infrastrukturou (dálnicí D47, silnicí I. třídy - ul. Rudnou a železnicí) stále zůstává přírodním klenotem města Ostravy, který nabízí poučení, oddech a relaxaci.

OBNOVENÍ NAUČNÉ STEZKY V OSTRAVĚ