JEDNA Z NEJSTARŠÍCH NAUČNÝCH STEZEK V ČESKU OBLÉKLA NOVÝ KABÁT

27.10.2009
Asi 15 kilometrů jihovýchodně od Prahy, v malebném údolí řeky Sázavy a na jeho zalesněných svazích pod vrchem Medník, se nachází jedna z nejstarších naučných stezek České republiky Medník. Její obnovu si vzali na starost členové Českého svazu ochránců přírody (ČSOP). Slavnostní otevření nově zrekonstruované stezky se koná právě dnes.

Naučná stezka Medník, jejíž větší část leží v národní přírodní památce stejného jména – Medník, je veřejnosti známa především díky výskytu kriticky ohrožené rostliny kandík psí zub. Oproti té původní však stezka doznala řady změn. Kromě délky trasy, změnili ochránci přírody také obsah a vzhled informačních tabulí.

Čtrnáct nově nainstalovaných tabulí představuje Medník ze všech možných stran. Návštěvníci mají možnost přečíst si informace o místních bučinách, významu lesa a stromů, o suťových lesích, mohou se dozvědět zajímavosti z geologie, o historii trampingu, vodáctví a turistice v oblasti Posázavského pacifiku. Děti, ale nejen ony, si mohou zahrát interaktivní hru u prameništního potůčku, a pokud se hrou či záplavou nových informací unaví, mohou pod vrcholem Malého Medníku vydechnout na nově vybudovaném odpočívadle.

Novou stezku dlouhou přibližně 5 kilometrů vytvořila základní organizace ČSOP Zvoneček z Vraného nad Vltavou, ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností NET4GAS a s podporou Středočeského kraje.

Český svaz ochránců přírody zpřístupňuje zajímavé lokality veřejnosti ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností NET4GAS v rámci projektu „NET4GAS. Blíž přírodě.“ Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

JEDNA Z NEJSTARŠÍCH NAUČNÝCH STEZEK V ČESKU OBLÉKLA NOVÝ KABÁT