Vydejte se za taji kamenného lomu!

15.11.2011
Dne 13.11.2011 jsme díky programu NET4GAS Blíž přírodě zpřístupnili Panskou skálu. Návštěvníci zde, v bývalém kamenném lomu, mohou poznat vodní systém vzájemně propojených tůněk.

Ještě v sedmdesátých letech se v této lokalitě těžil kámen. Dnes zde aktivně působí jen příroda. Panská louka je vyhlášenou přírodní památkou, kde se rozmnožuje několik vzácných druhů obojživelníků, jako jsou čolek horský či čolek obecný nebo rosnička zelená.

Vydejte se za taji kamenného lomu!