Revitalizace krušnohorských rašelinišť bude pokračovat i v roce 2011

03.01.2011
Ekologové kvůli sněhové pokrývce museli ukončit revitalizační práce za rok 2010.

Vybudované přehrážky na rašeliništi Cínovecký hřbet, již v oblasti zadržují vodu. Další práce budou moci začít až od měsíce srpna. Časem dojde tímto procesem k postupnému zavodnění širšího okolí a ke zlepšení přirozeného prostředí např. tetřívka obecného nebo masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté.

  

Revitalizace krušnohorských rašelinišť bude pokračovat i v roce 2011