Přijďte se rozhlédnout z Vyhlídky na Chlumské hoře!

13.10.2011
Dne 20.10.2011 v 16 hod. slavnostně otevřeme novou lokalitu u Manětína. Přidejte se k nám!

Zdejší naučná stezka přiblíží návštěvníkům Chlumskou horu, jejíž část je chráněná jako přírodní rezervace Chlum. V lokalitě se nacházejí teplomilné doubravy, suťové lesy s výskytem řady chráněných druhů rostlin a skalní teplomilné vegetace.

Přijďte se rozhlédnout z Vyhlídky na Chlumské hoře!