Přijďte s námi otevřít další naučnou stezku!

07.11.2011
Dne 13. listopadu ve 13.30 hod slavnostně zpřístupníme další lokalitu na Brněnsku – Panskou skálu u Habrovan. Přidejte se k nám!

Přírodní lokalita Panská skála se nachází kousek od obce Habrovany. Zdejší opuštěný lom se soustavou bezodtokových tůněk se stal útočištěm několika vzácných druhů obojživelníků, mezi něž patří například čolek horský či skokan hnědý. Pro výjimečnost těchto druhů živočichů a ojedinělosti samotné lokality je území vyhlášeno za přírodní památku.

Přijďte s námi otevřít další naučnou stezku!