Poznejte blíž okolí obce Vřesina!

15.11.2011
Dne 19. listopadu 2011 ve 13.00 hod otevřeme novou naučnou stezku „Okolo Vřesiny“. Přijďte také!

Lokalita Vřesina se nachází na Opavsku u obce Vřesina. Nově vybudovaná stezka provede návštěvníky entomologicky, botanicky a ornitologicky bohatým územím, na němž se nachází celá řada chráněných a ohrožených druhů. Její trasa vede Přírodní rezervací Dařenec, polonskými dubohabřinami až k „Vodnímu dolu“ se studánkou a lesním rašeliništěm. Tuto lokalitu si oblíbili živočichové, jako je jezevec lesní nebo kuna skalní. Nevěříte? Přijďte se podívat, pozornému návštěvníkovi určitě neuniknout alespoň jejich stopy!

Poznejte blíž okolí obce Vřesina!