Otvíráme další lokalitu v západních Čechách!

19.09.2011
Dne 29. září ve 13:00 h slavnostně otevřeme novou přírodní lokalitu na Domažlicku – Capartickou louku. Přidejte se k nám!

Naučná stezka Capartické louky nedaleko obce Capartice přiblíží návštěvníkům zachovalé květnaté louky, které se v Českém lese vyskytují poskrovnu. Toto velmi cenné území tvoří zachovalé luční porosty, náletové dřeviny a vzácné druhy rostlin i živočichů. Navíc výchozí bod stezky je zároveň nástupním místem na vrchol Čerchova.

Otvíráme další lokalitu v západních Čechách!