Krušnohorská rašeliniště protkaly sondy

14.09.2009
Lokality Cínovecký hřbet, u jezera a Velké tetřeví tokaniště byly podrobeny průzkumům a počátkem října začnou odborníci budovat přehrážky.
  • Úvodní zoologické i botanické průzkumné práce na třech rašeliništích projektu NET4GAS. Blíž přírodě. jsou u konce
  • Od října začne ve vybraných lokalitách okolí obce Cínovec instalace dřevěných přehrážek
  • Do roku 2012 budou na Krušnohorsku rozšířeny možnosti pro návrat původní vegetace

Krušnohorská rašeliniště už křížem krážem prozkoumaly sondy pro měření stavu podzemních vod. Lokality Cínovecký hřbet, U jezera a Velké tetřeví tokaniště byly podrobeny podrobným botanickým a zoologickým průzkumům a počátkem října začnou odborníci na území stavět dřevěné přehrážky. Jejich postupné budování v následujících dvou letech by mělo přispět k rychlejšímu návratu původní vegetace.

„Současně s projektováním území v okolí obce Cínovec jednáme s úřady o rozhodnutí k samotnému zahájení prací,“ říká Jan Dušek, ředitel Daphne ČR – Institutu aplikované ekologie. „Souhlas od vlastníka pozemků – Lesů České republiky – jsme již získali pro začátek prací a z hlediska stavby máme už zakoupený i potřebný materiál. Instalace přehrážek do odvodňovacích kanálů plánujeme zahájit už počátkem října,“ doplnil J. Dušek.

Postupnou výstavbou překážek o velikosti od 20 centimetrů až do 2 metrů dojde časem k zaplavení širšího okolí jednotlivých rašelinišť a jejich zazemnění. Od roku 2012 by se na takto revitalizovaná území měly navracet původní ekosystémy. Ty přispějí k vytvoření přirozených podmínek pro vzácné druhy živočichů, jakým je např. tetřívek obecný.

Krušnohorská rašeliniště protkaly sondy