Blšanský chlum mění svou podobu

08.07.2013
Ekologové dokončili entomologický monitoring přírodní rezervace Blšanský chlum. Jedinečnost tohoto bývalého vojenského cvičiště bude biologům i návštěvníkům zachována díky projektu Natura v zeleném.

Výsledky vstupní studie daly ekologům zelenou již v loňském roce. Během podzimu odstranili nálety křovin v nejcennějších částech lokality a letos sem nasadili více než stovku koz a ovcí. „Pastva zlepšuje druhovou skladbu travních porostů, a tím podporuje rozvoj cenné fauny a flóry“, upřesnila Lenka Vokasová, manažerka projektu Natura v zeleném, DAPHNE ČR. Stádo bude na Blšanském chlumu do konce června a poté znovu během října. V příštím roce bude postup obdobný. „Na zdejší unikátní biotop je vázán například přástevník kostivalový, který je předmětem ochrany této lokality,“ doplnila L. Vokasová.

Blšanský chlum je bývalým vojenským prostorem a jeako takový je veřejností mylně považován za přírodně zdevastovaný. Opak je však pravdou. Jde o unikátní přírodní biotop, jehož desetihektarový reliéf vznikl vlivem dlouhodobého používání těžké techniky. Udržení žádoucího stavu tohoto území je nyní pro přežití mnoha druhů rostlin a živočichů vázaných na plochy s rozrušovaným povrchem nezbytné.

Projekt Natura v zeleném byl zahájen v roce 2012 na dvou pilotních evropsky významných lokalitách, zařazených do soustavy natura 2000 - obdobný managememt kalp ma Blšanském Chlumu je realizován zároveň na lokalitě Načeratický kopec v okrese Znojmo.

Kompletní tiskovou zprávu si můžete přečíst zde.

 

Blšanský chlum mění svou podobu