22. července byl zahájen projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách

22.07.2009
Spolupráci na realizaci stvrdili podpisem memoranda zástupci Ústeckého kraje, Daphne ČR – Institut aplikované ekologie a NET4GAS.

Krušné hory ve staronovém kabátě

  • Startují aktivity na záchranu tří významných krušnohorských rašelinišť
  • Celý projekt financuje ze svých zdrojů přepravce zemního plynu NET4GAS
  • Do tří let se zlepší životní podmínky pro řadu ohrožených živočichů, včetně tetřívka obecného

Tříletou spolupráci na revitalizaci území v okolí obce Cínovec dnes stvrdili svým podpisem zástupci Ústeckého kraje, Daphne ČR – Institutu aplikované ekologie a společnosti NET4GAS. Od roku 2012 by se měla do oblastí Cínovecký hřbet, rašeliniště U jezera a Velké tetřeví tokaniště navracet původní vegetace rašelinišť. Vhodné přírodní podmínky vytvoří útočiště pro řadu ohrožených druhů živočichů, včetně tetřívka obecného.

„Ekosystém Krušných hor je na mnoha místech výrazně poškozený. Lidé v minulosti nevhodným hospodařením, odvodněním a výsadbou nepůvodních dřevin uměle zasahovali do přirozeného vývoje rašelinišť,“ říká Jan Dušek, ředitel Daphne ČR – Institutu aplikované ekologie. „Revitalizaci tohoto území plánujeme několik let. Nyní máme díky finanční podpoře společnosti NET4GAS jistotu, že bude možné alespoň na některých místech navrátit zdejšímu ekosystému původní podobu,“ dodal J. Dušek.

Revitalizace rašelinišť spočívá ve zrušení funkce odvodňovacích systémů. Následkem zahrazení jednotlivých příkopů dojde ke zpomalení odtoku vody, což způsobí rozvoj původní vegetace. Ekologové očekávají, že dojde především k obnovení porostů rašeliníku a drobných keříků a následně i k ústupu nepůvodních dřevin, např. smrku pichlavého. Celému procesu předchází provedení vegetačního průzkumu a podrobné hydrologické studie. V průběhu projektu budou detailně monitorovány změny vegetace, výskyt tetřívka obecného a výška hladiny podzemní vody.

„Záplavy na mnoha místech Ústeckého kraje ukázaly, jak důležitá je správná funkce ekosystému. Původní biotopy měly výrazně větší schopnost zadržovat vodu v přírodě. Jednoduše řečeno voda se nemohla svézt přes pole přímo do vesnice. Z tohoto pohledu vnímám jako významný přínos celého projektu, že dojde ke zvýšení schopnosti retence vody v krajině. I to přispěje k celkově správnému nastavení vodního režimu v rámci protipovodňových opatření na Krušnohorsku,“ vysvětlil Arno Fišera, náměstek hejtmanky Ústeckého kraje pro oblast životního prostředí.

Projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách je součástí programu NET4GAS. Blíž přírodě. V rámci jeho aktivit se společnost NET4GAS stala v roce 2007 generálním partnerem Českého svazu ochránců přírody a ročně tak pomáhá zpřístupnit významná území veřejnosti. „Ochrana životního prostředí je naší dlouhodobou prioritou, což se odráží i v našich dárcovských aktivitách. Považujeme za svoji morální povinnost přispívat k zachování přírodního bohatství. Péče o přírodu by rozhodně neměla být jen věcí veřejné správy a neziskových organizací,“ řekl Jan Nehoda, jednatel společnosti NET4GAS.

Nedílnou součástí projektu je jeho propagace, zpřístupnění a zapojení široké veřejnosti. Všechny tři rašeliniště budou propojena pěšími, cyklistickými i lyžařskými trasami, které budou navíc nově osazeny informačními tabulemi. Podrobné informace je možné již dnes zjistit na internetových stránkách www.blizprirode.cz. V budoucnu zde bude také možné sledovat postupnou obnovu rašelinišť.

 

22. července byl zahájen projekt Revitalizace rašelinišť v Krušných horách