Nová stezka džunglí lužního lesa

31.08.2013
Poslední srpnovou sobotu se uskutečnilo slavnostní otevření nové naučné stezky Pňovský luh. Lokalita se nachází nedaleko Poděbrad a tvoří spolu s přilehlým Veltrubským a Libickým luhem největší a nejzachovalejší komplex lužních lesů v Čechách. Stezka je doplněna interaktivními prvky pro děti, takže zaujme jak malé tak velké návštěvníky.

Naučná stezka zájemce provede porosty místy až pralesovitého rázu s řadou starých stromů, s množstvím hmyzu, ptáků a hájových květin. Uvidí tu i řadu tůní, které jsou pozůstatkem starého labského koryta před jeho regulací v 19. století a které slouží jako domov pro mnoho druhů obojživelníků. Na jaře tu najdeme „peřiny“ fialových dymnivek, žlutých orsejů a bílých sasanek. V létě kvetou na březích Labe lekníny, stulíky a šípatky. Pokud je tato část roku hojná na deště, může se z části lesa stát neprostupná džungle plná malých močálů, lián a hmyzu.

Na utajenou krásu tohoto místa upozornila na webových stránkách programu Blíž přírodě obyvatelka Pňova Hana Rampírová. „Jsem moc ráda, že se podařilo projekt uskutečnit. Na začátku to byl jen nápad, ale spolu se základní organizací Českého svazu ochránců přírody Polabí se stal skutkem. Je prostě fajn vidět, že si sny můžete splnit.“řekla Rampírová.  „Díky  již sedmiletému partnerství  ČSOP se podařilo zpřístupnit  58 jedinečných přírodních lokalit. Projekty vybíráme vždy tak, aby lidi přivedly zábavnou a naučnou formou do přírody. Přeji nové stezce co nejvíce ohleduplných a zvídavých návštěvníků,“ uvedla Zuzana Kučerová, specialista propagace společnosti NET4GAS. Předseda ZO CSOP Polabí, Luboš Vaněk, dodal: „Stezka přibližuje místním i turistům zdejší bohatou historii, rostliny i zvířata. Procházky v rozkvetlém lužním lese a výpravy do zarostlého letního pralesa musí nadchnout všechny dobrodružné povahy.“

Tisková zpráva ke stažení

Pňov v sekci Tipy na výlet

Nová stezka džunglí lužního lesa