Navrácení kamenolomu přírodě

27.09.2007
Český svaz ochránců přírody dnes v rámci projektu „RWE Transgas Net. Blíž přírodě.“ otevřel veřejnosti další z řady cenných lokalit, o které pečuje. Lom Myslík na frýdecko-místecku je po uskutečněných úpravách opět příhodným místem pro život ohrožených druhů živočichů i rostlin. Nový informační systém poskytne návštěvníkům detailní informace o tom, jaké druhy se zde vyskytují a jaká opatření zde byla realizována.

Práce na úpravách v lomu Myslík, na západním svahu vrchu Kožná, dokončili ochránci přírody práce v těchto dnech. Cílem aktivit bylo obnovit místně vzácná teplomilná a suchomilná stanoviště.

„Ve zdejším kamenolomu se těžil kámen pro stavbu silnic. Těžba zde byla ukončena v 70. letech minulého století,“ uvádí Alena Pončová ze základní organizace ČSOP Alces. Osluněné a skalnaté prostředí lomu od té doby neutěšeně zarůstalo náletovými dřevinami a ohrožovalo místní faunu a flóru, která lom mezitím osídlila. Pro jejich zachování bylo nezbytné odstranit stínící olše a vrby jívy z celého prostoru lomu.

„Po celé dva roky trvání projektu jsme měli cennou podporu místních orgánů ochrany přírody a soukromých vlastníků lomu,“ říká Lukáš Choleva ze sdružení BIOTA, jenž na terénní úpravy lomu získalo finanční prostředky z programů Ministerstva životního prostředí ČR. Největším pomocníkem ochranářů se tak stala motorová pila a došlo i na použití horolezecké techniky ve skalní stěně. Opatření podpořila obnovu prostředí pro ohrožené druhy, jakým jsou ještěrkovití plazi či teplomilní bezobratlí. Chráněné kuňky již dokonce stihly vyvést potomstvo v nově vyhloubených jezírkách v dolní části lomu, kde vznikl mokřadní biotop. Naopak, úpravou říms na skalách si ochránci přírody slibují možnost zahnízdění dravců či sov.

„Problémy jsem měly s neustávajícím nelegálním drancování kamene narušující ráz lomu a rušící jeho obyvatele,“ dodává Alena Pončová. Aby dál nedocházelo k nežádoucímu využívání lomu, ZO ČSOP Alces provedla instalaci dřevěné ohrady.

Projekt „NET4GAS. Blíž přírodě.“ je realizován ve spolupráci s generálním partnerem ČSOP, společností NET4GAS. Jeho cílem je ochrana přírody prostřednictvím prezentace významných lokalit veřejnosti.

Navrácení kamenolomu přírodě