Poznejte bývalé vojenské cvičiště!

24.11.2011
Dne 25. listopadu 2011 v 11 hod zpřístupníme další přírodně vzácné území „Cvičiště Cech sv. Víta“.

Lokalita představuje rozsáhlé území bývalého vojenského cvičiště, které je v současnosti chráněno jako Přechodně chráněné území. Místo si oblíbil jeden z nejvzácnějších evropských motýlů – hnědásek chrastavcový, a navíc se zde na přelomu května a června vyskytují také orchideje např. vemeník dvoulistý či prstnatec májový. Pozorovat je můžete z několika altánů a vyhlídek. Přijďte se na ně podívat s námi.

Poznejte bývalé vojenské cvičiště!