Spolupráce s Beleco

Nedílnou součástí programu NET4GAS Blíž přírodě je také spolupráce společnosti NETGAS se spolkem Beleco (dříve občanské sdružení Daphne ČR – Institut aplikované ekologie). Cílem společných aktivit je převážně revitalizace vybraných lokalit, jako jsou krušnohorská rašeliniště nebo bývalé vojenské prostory.

Obnova prvního jmenovaného typu území spadá pod projekt „Revitalizace rašelinišť v Krušných horách“, který trvá od roku 2009 a zaměřil se na dvě pilotní lokality - rašeliniště Cínovecký hřbet a rašeliniště U jezera.

V rámci rekultivace bývalých vojenských prostor je od roku 2012 součástí programu NET4GAS Blíž přírodě také projekt „Natura v zeleném aneb Management evropsky významných lokalit ovlivněných vojenskou činností“. Jeho cílem je obnova ekosystémů v evropsky významných lokalitách a zvýšení početnosti zdejších vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Projekt byl zahájen na pilotních lokalitách Blšanský Chlum a Načeratický kopec.

Web spolku Beleco